Pliki MIDI - MIDI files

Oto nieco plików MIDI z mojej kolekcji - wszystkie własnoręcznie zagrane na GR33 lub klawiszach, niektóre z pomocą Band-in-the-Box (to nazwa programu, nie zespołu:) ). Prawdopodobnie niedługo będzie więcej.

Here are some MIDI files from my collection. All of them have been sequenced by myself - on GR33 or a keyboard, some with Band-in-the-Box (this is a piece of software, not a music group :)). Expect some more soon.

Pliki MIDI z aranżami pieśni
Christian songs arrangements

Uwaga: niektóre pliki MIDI zawierają sam akompaniament. Do odtwarzania polecam porządny syntezator (GM - kompatybilny) albo Soundblaster Live z porządnym bankiem brzmień.

Attention: some files contain just the accompaniment part. I suggest using a decent GM compatible synthesiser or a good soundcard, like Soundblaster Live/Audigy with a nice soundfont, otherwise they may sound terrible.

Pliki MIDI z "dzwonkami" do konwersji (np. dla Siemensa ME45)
MIDI files meant as phone ringtones

Możesz spodziewać się, że w przyszłości pojawią się tu również pliki MIDI z moimi oryginalnymi kompozycjami - niektóre z nich mają już 20 lat, niektóre są prawie świeże. Kilka z nich to: "Kiedy ziemia pod stopami będzie drżeć...", "On w Ogrodzie Oliwnym...", "Pastelowe smutki", "O, Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju - modlitwa franciszkańska". Jeśli przypadkiem znasz którąś z tych pieśni i nie jesteś pewien dokładnej melodii lub słów, chętnie je prześlę. Wszelkie moje kompozycje i aranżacje o charakterze religijnym traktuję zawsze jako dostępne za darmo, proszę jedynie o zachowanie autorskich praw osobowych (tj. podanie mojego autorstwa w stosownych okolicznościach, np. śpiewniku, płycie itp).
| The text above is just a note about my original Polish compositions, which are always considered free of charge . |
>> To home page <<
Copyright © by Macminer (Maciej Górnicki) 2001-2002


Jeśli zastanawiasz się, dlaczego ta strona jest taka uboga w szatę graficzną, wiedz, że są ludzie, którzy korzystają z WAPu, palmtopów, a także tacy, którzy płacą za ściągnięte KB.

This page is purposefully kept simple, to benefit people using text-only browsers, WAP, palmtop browsers or paying for their downloaded content