Mistyka / Mysticism

Moje zainteresowania mistyką niestety nie przekładają się bezpośrednio na czas, jaki mogę poświęcić edycji stron www związanych z tą tematyką.

W ramach drobnej rekompensaty proponuję zapoznanie się z kilkoma tekstami autorstwa Richarda Rolle, zwanego "ojcem angielskiego złotego wieku mistyki". Teksty spakowane są w archiwa .zip, wszystkie zostały przeskanowane osobiście przeze mnie i poddane wstępnemu OCR-owi. Ze względu na niedoskonałości źródeł i słabości techniki OCR w tekstach tych na pewno jest trochę błędów, ale nie uniemożliwiają one czytania tekstów (najczęściej jest to pomylenie "c" z "e" lub "l" z "1"). Większość tekstów jest już public domain - prawdopodobnie z wyjątkiem Melos Amoris. Biorąc pod uwagę, że książki te są praktycznie nieosiągalne w Polsce, umieszczam je tu do pobrania z zastrzeżeniem, że wolno korzystać z nich jedynie w celach edukacyjnych (do czego, zdaje się - choć nie jestem ekspertem od copyrightu - masz prawo w świetle konwencji berneńskiej i polskiego prawa).

Uwaga! Część dokumentów początkowo była w formacie Word 95 - niestety wersja Word 97 ma czasami kłopoty z ich otwarciem - ale to naprawdę nie moja wina, tylko zasługa naszego ulubionego producenta oprogramowania. Przekonwertowałem je na RTF, co teoretycznie powinno zadowolić wszystkich, ale gdyby żadnym sposobem nie dało się ich otworzyć, prześlij mi stosowną informację.

Unfortunately, my interests in mysticism do not translate directly to the time I can devote to editing www pages concerning mysticism.

As a small compensation I offer a couple of texts by Richard Rolle (often called "the father of the golden age of English mysticism"). The texts are in a very raw format - just scanned, OCR-ed and packed into zip archives. Because of the sources' imperfections and some typical OCR problems the texts are certain to have quite a lot of errors - which, however does not make them impossible to understand (usually this means taking "c" for "e" or "l" for "1" etc.). Most of these texts should be public domain by now - although I am not quite positive about Melos Amoris. Since I am a Polish citizen and these books are practically unavailable in my country, I decided to place them here, with the proviso they can only be used for educational purposes (I am not a copyright expert, but supposedly this is allowed according to Polish law and Bern convention).

Warning! Some of the docs were created in MS Word 95 - unfortunately Word 97 and later versions may have problems opening them; which is obviously not my fault. I have now converted them to RTF format, which should be the most compatible, but if you still have problems, let me know.

Powrót
copyright © by Maciej Górnicki 2001. Page last updated 2001.08.11 06:48